Bewust, Economisch en Milieuvriendelijk - rijden

Met moderne wagens wordt nog in belangrijke mate gereden zoals dat vroeger werd aangeleerd : voldoende hoog in de toeren voor het schakelen en afremmen op de motor.
 Ondertussen staan we al een stap verder qua ontwikkeling : we weten dat deze rijstijl niet alleen een negatieve invloed heeft op het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen, maar ook schadelijk is voor ons leefmilieu en voor onrust zorgt in het verkeersbeeld.
In de laatste 10 tot 15 jaar is de motor van de moderne wagen heel wat veranderd.
Deze voertuigen (incl. vrachtwagens en bussen) hebben een modern motormanagement met brandstofinjectie.  Dat zorgt ervoor dat, samen met de kwalitatief sterk verbeterde smeermiddelen en brandstoffen, een groter vermogen kan ontwikkeld worden bij lagere toerentallen.
De bedoeling van het BEM-rijden is het reële energieverbruik en de schadelijke uitstoot van gassen te verminderen.
Elke bestuurder kan kennismaken met een optimale manier van rijden, door het aanleren en toepassen van een aantal eenvoudige gedragsveranderingen inzake rijstijl.
Deze nieuwe rijstijl, het BEM-rijden, zorgt naast een aanzienlijke CO2-reductie en een lager brandstofverbruik (10 tot 25 %) ook voor een meer verkeersveilige rijstijl.
Door deze rijstijl toe te passen, bewaart de bestuurder automatisch een grotere veiligheidsafstand, wordt bruusk optrekken of afremmen vermeden wat zorgt voor een rustiger en meer gelijkmatige manier van rijden.
Dus een uitstekende basis voor een preventief rijgedrag.
Leerlingen krijgen onderricht in deze rijstijl.
Ook groepslessen voor bedrijven.