WAT TE DOEN:

 

Wanneer kandidaten 2 x het praktijkexamen hebben afgelegd en niet geslaagd zijn moeten zij verplicht 6U rijles volgen in een erkende autorijschool.

Tijdens deze 6u les wordt er grondig geevalueerd en bijgestuurd waar nodig.

 

Let wel:

- U heeft dan opnieuw 2 kansen om het praktijkexamen met succes af te leggen. Indien u na deze 2 examens niet geslaagd bent zal u opnieuw 6U 4XNTG moeten volgen.

- De rijschool zal u een attest bezorgen waarop zij verklaren dat u de 6U praktijles heeft afgerond in de autorijschool.

 

 

Hierna kan er beslist worden of de kandidaat met eigen wagen of met wagen van de rijschool op examen gaat.