Details praktijkopleiding Categorie G (landbouwvoertuig, tractor)

Wie heeft een rijbewijs cat. G nodig ?
    •    Indien je geboren bent vanaf 01/10/1982 moet je een rijbewijs categorie G
 hebben voor het besturen van een landbouwvoertuig. 
(land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen
ingeschreven als tractor, landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine) 
Wanneer het landbouw- of bosbouwvoertuig niet gebruikt wordt voor
landbouw- of bosbouwactiviteiten, dien je wel houder te zijn van een rijbewijs 
B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang de MTM van het voertuig.
    •    Het rijbewijs cat. G kan behaald worden vanaf 16 jaar.
(theorie vanaf 15 jaar en 9 maanden)
 Daarmee mag je combinaties besturen tot 20 ton MTM. 
Vanaf 18 jaar mag je tot 44 ton MTM besturen.
    •    Als je een rijbewijs B, BE, C1, C1E, C of CE hebt mag je ook een voertuig
besturen van de categorie G, op voorwaarde dat de massa van dit voertuig de
 maximaal toegelaten massa die toegelaten is volgens je rijbewijs, niet 
overschrijdt.

Hoe verloopt een opleiding?

   1    

          theorieles of zelfstudie vanaf 15 jaar en 9 maanden

   2    

          theorie-examen in examencentrum 

   3    

          6 uur praktijklessen (vanaf 16 jaar) met combinatie van onze rijschool

   4

          praktijkexamen op terrein van onze rijschool

   5

          rijbewijs categorie G tot max. 44 ton MTM
          (tot 20 ton MTM indien jonger dan 18 jaar)