Inschrijven voor een theorieopleiding is nodig. Dit kan telefonisch, via onze website of u kan langsgaan in één van onze vestigingen (zie locaties).

De basis van je rijopleiding is een goede kennis van het verkeersreglement.

De vele wetten en reglementeringen die het wegverkeer regelen worden in onze autorijschool via moderne leermiddelen, computer en interactieve 
powerpointpresentaties, aangeleerd.

Deze informatie is volledig up-to-date en biedt telkens de meest recente wetswijzigingen.

 

De theorieopleiding is ook sterk gericht op het defensief autorijden en sluit perfect aan bij je praktijkopleiding achteraf.

Een goede kennis van de wegcode is de basis om een goede en veilige bestuurder te worden in het hedendaagse verkeer.

 

Bovendien krijg je veel meer informatie van onze gebrevetteerde lesgevers en kan er makkelijker worden ingespeeld op vragen. Ook ontvangt iedere leerling een handboek zodat er thuis verder kan geoefend worden.

Leerlingen die een theoriecursus hebben gevolgd in onze autorijschool ontvangen automatisch een extra korting van € 30,00 op de praktijklessen.

 

De lessen starten steeds op maandag (uitgezonderd feestdagen) t.e.m. donderdag van 18.30 - 21.30u.

Onze theoriecursussen starten op volgende data: