Vanaf 01/10/2017 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders een verplicht vormingsmoment (3 uur) te volgen in een erkende rijschool.  Deze nieuwe regeling geldt enkel voor het voorlopig rijbewijs dat wordt aangevraagd vanaf 1 oktober.

Als je een voorlopig rijbewijs hebt van vóór 1 oktober dan blijft de oude wetgeving van kracht.

Na afloop van het vormingsmoment ontvangt iedere begeleider een attest (dit blijft 10 jaar geldig). Met dit attest kunnen ze worden toegelaten als geldig begeleider.

Kostprijs: € 20,00 (dit zijn officiële vaste tarieven)

 

 

Voorwaarden voor de begeleider:

- ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;

- sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt);

- niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en voldaan hebben aan de examens en onder zoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd;

- behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleeg kinderen of die van zijn/haar wettelijke partner;

- een verplicht vormingsmoment gevolgd hebben, dat 3 uur duurt, bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandig gebrevetteerde instructeur, als het voorlopig rijbewijs aangevraagd wordt vanaf 1/10/2017.

 

Bron: GOCA (www.goca.be

Infobrochure praktische rijexamen cat. B: http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/brochures/Doc_133-AAN_B_NL_VLA2.PDF

 

 

Onze cursussen starten op volgende data. Let wel inschrijving is nodig:

 

SCHRIJF NU IN VOOR HET VORMINGSMOMENT!

T: 014 22 25 65

of via onze website: